Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Kristiania, 14. desember 1903

Vår venn minister Gude er atter i byen, idet han efter sin leges råd skal søke helbred mot et halsonde ved et kort opphold på Voksenkollen sanatorium. I anledning av hans nærvær var vi i går budne ut til hans bror ingeniør Gudes på Bygdø. Her gjorde jeg for første gang bekjentskap med deres mor, fru Betsy Gude født Anker.

Skjønt alderen jo har satt sine merker på henne, stråler der ennå ut fra hennes hele personlighet en glans av fordums skjønnhet, av fornemhet og hjertevarme. Hun var sterkt opptatt av Bjørnsons siste tale; den hadde gjort et dypt inntrykk på henne. Og også møtet med kong Oscar; hun kjenner jo og holder så meget av dem begge.