Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
2. oktober 1903

Det går hurtigere nedad med svigerfar, enn man har ventet. Han er nå nesten kun en skygge av seg selv, og da smertene er store, og legene ingen annen utgang ser enn døden, ville det være godt, om han ikke pintes for lenge. Han selv lenges kun efter å få fred. Den høye, brede, livskjekke skikkelse er nå kun en skygge av seg selv.