Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
26. september 1903

Mine bange anelser om svigerfars sykdom viser seg dessverre vel begrunnet. Legene – første livmedikus Egeberg har også vært tilkalt– er nå enige om, at all sannsynlighet taler for, at sykdommen er leverkreft, og at han formentlig kun kan leve i noen måneder. Kreftene tar også sterkt av; han kan nesten intet spise, og han er ganske gul over hele legemet.