Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Kristiania, 16. august 1903

Det var trist å se min svigerfar ved min hjemkomst. Han var falt så av, at han, den store staute skikkelse, formelig så liten ut. Dr. Bull mener, at det er en sterk tarmkatarr, men jeg har mine bange anelser om, at det er noe meget alvorligere.