Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Berlin, 26. mai 1903

Jeg har i dag tilbrakt et par eftermiddagstimer hos mr. Skaaden, der har spilt flere av sine egne komposisjoner for meg – og dessuten spilt og sunget andres verker. Det er visstnok ikke tvilsomt, at han er et sjeldent musikalsk gemytt.

Hans lærer i pianospill, polakken Goudowski, der også tidligere har gitt ham timer ved konservatoriet i Chicago, er for tiden på konsertturné i London og andre engelske byer. Dette interregnum har han benyttet til å ta sanginformasjoner, og hans sanglærer, professor Federhof-Møller, vil absolutt, at han skal ofre seg for operaen, og mens hans stemme tidligere har vært ansett som baryton, påstår professor Møller, at han har tenor og som sådan kan bringe det meget vidt. I sannhet et vanskelig dilemma for den unge musiker å treffe det avgjørende valg.

Sluttelig sang han for meg en rekke sanger, egne komposisjoner til dikter av Heine, der skal utkomme på et berlinerforlag til høsten.

Mr. Skaaden er en på de forskjelligste områder interessant mann, hvis bekjentskap jeg setter meget pris på å ha gjort.