Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Berlin, 25. mai 1903

I dag har jeg sammen med mr. Skaaden besøkt "Grosse Berliner Ausstellung" – de tyske maleres årlige salong. Den gav efter min mening et lite godt inntrykk av den tyske malerkunsts nåværende standpunkt. Når unntas enkelte bilder av fremmede malere – noen amerikanske, engelske og et par av professor Gude – virket utstillingen kjedsommelig, banal og slikket i en grad, som jeg ikke trodde mulig. Ingen friskhet, intet nytt syn på naturen eller menneskene – nesten overalt usanne atelierbilder med innrømmelser til det slette publikums smak. Av de ikke rett mange bilder, der var solgt, bemerket jeg, at samtlige Hans Dahls leende piker i mer eller mindre forskrudde stillinger og omgivelser hadde funnet kjøpere. Et dårlig vitnesbyrd om berlinernes kunstsans.

De tyske malere synes dog å være bedre portrettmalere enn landskapsmalere – landskapsbildene var likefrem horrible. Lokalet var imidlertid meget smukt og arrangementet og salenes utstyr fortrinnlig.

I forbindelse med maleriutstillingen var der en meget interessant utstilling av møbler "nouveau style" – utstyr til hele verden – salonger, biblioteker, spisestuer og soveværelser. Der var mange elegante, originale og smukt utførte former og mønstre i disse møblementer – men det er et spørsmål, om det ikke delvis var oppnådd på komfortens bekostning, og om man ikke i det daglige liv ville bli en smule kjed av dem. Men selvfølgelig ville de passe utmerket i hus, hvor man har rekker av værelser.

-----

Aftenen tilbrakte vi i Kgl. Opernhaus, hvor man gav Beethovens alltid like friske og skjønne "Fidelio". Når unntas orkesteret, under Richard Strauss'' myndige førerskap, var imidlertid utførelsen høyst middelmådig, som jevnlig er tilfelle med berlineroperaen. Jeg mintes med et sukk frl. Wittichs storartede Leonora på Dresdenoperaen.