Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Berlin, 23. mai 1903

Atter er jeg her i Berlin. Denne gang på en forretningsreise til konferanse med firmaet Schuckert & Co. angående en eventuell kontrakt med Kristiania kommune om leveranse av elektrisk energi til kommunen fra Kykkelsrudanlegget. Jeg reiser sammen med mine kolleger i direksjonen for a/s Glommens træ­sliberi, d''herrer direktører Boe og Kolbenstvedt, samt bestyreren av Kristiania elektrisitetsverk, herr direktør Norberg Schulz.

I går og i dag har vi hatt vidløftige konferanser i Siemens-Schuckert Werkes praktfulle bygning ved Askanischer Platz. Bygningen er oppført av hugget sten med ornamenter av elektriske kabler og tråder, hugget i samme materiale. Bare ved å ferdes omkring i bygningen og i de masser av kontorer og byråer, får man et levende inntrykk av, hvilket kolossalt maskineri, der skal til, for å drive en sånn forretning. Direktør Natalis fortalte meg, at Siemens & Schuckerts administrasjonsbudsjett nå beløper seg til 18 millioner mark årlig – altså større enn hele Kristiania kommunes administrasjonsbudsjett. I forretningen er der 2500 "Beamten" og 10 000 arbeidere. Må det dog ikke bli farlig, når en forretning antar sånne dimensjoner? Hvem kan ha det samlede overblikk?

Våre forhandlinger tegner nokså godt, og er der i alle fall utsikt til, at Norberg Schulz vil anbefale kommunen å avslutte kontrakt med vårt selskap.

I eftermiddag har vi sammen med den utførende baumeister befart Berlins nye elektriske ringbane, der delvis er bygget under jorden, dels som "Hochbahn", og besøkt den sentralstasjon, der leverer kraft til banen. Et smukt og nitid anlegg, der frembød meget av interesse. Baumeisteren fortalte, at mens banen det første år gikk med et underskudd av 1/4 million mark, er dens inntekter nå tilstrekkelige til å forrente baneanleggskapitalen med 4 %. Og det kun efter et par års drift!

-----

I hotellets vestibyle i dag traff jeg borgermester Christie, der hadde vært nede til åpningen av Dresdens kommunale utstilling. Han hadde også vært til taffels hos kong Georg, og fortalte han meg som et kuriosum, at kronprinsens adjutant hadde spurt ham, om han ikke ønsket å bli forestilt for "der Gott". Ikke meget respektfullt ytret av en adjutant. Borgermester Christie skulle allerede i morgen reise til St. Petersburg, hvor han var innbudt for å overvære byens 200-årsjubileum.