Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
17. mai 1903

I dag feiret svigerfar sin 70. fødselsdag. På grunn av sorgen er der ingen familiefestlighet i Huitfeldts gate. Men barna og barnebarna samledes i formiddag hos min svoger Jakob og drakk hans skål i et glass champagne.

Måtte fred og ro hvile over hans livsaften efter et langt og tro arbeidsliv, og måtte sporene av all den sorg og lidelse, der i de siste par år har vellet inn over ham og hans familie, i noen grad kunne utslettes. Han har sannelig gjort seg fortjent dertil. En ømmere og mer kjærlig ektefelle og familiefar skal man vanskelig kunne finne.