Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Dresden, 24. april 1903

I dag har jeg spasert en lengre tur med Eleanor i Grosser Garten, der kun ligger noen minutter fra den villa, hun bebor. Eleanor er nokså nervøs og svak. Sorgen over Joakims sykdom har naturligvis tatt sterkt på henne. Men gleden over hennes 3 kjekke snille smågutter holder henne oppe. Det er noen sjeldent pene og prektige gutter.

Senere spaserte jeg alene en tur inn til byen og dvelte på gamle tomter.

Overalt i butikkvinduene ser man bilder av den forhenværende sachsiske kronprinsesse – prinsesse Louise av Toscana, som nå er hennes offisielle tittel. Og brevkort med hennes bilde eller faksimile av et brev til en av hennes venninner i Dresden, hvor hun taler om sin kjærlighet til det sachsiske folk og sitt håp om, at det ikke vil glemme henne, selges på gatene og henger i utstillingsvinduene. Kong Georgs brev med dets hånsord og tale om "den falske kvinne" later ikke til å ha forminsket hennes popularitet i de brede lag. At hun har vært meget amorøs av seg, lar seg visstnok ikke benekte – Giron er nok kun et ledd i en lengre rekke av liaisons. Men derfor behøver jo ikke den ulykkelige kvinne, der i alle fall har fått lide nok for sine feiltrinn, offentlig å stilles i gapestokken – og det av kongen. Ridderlig handlet er det ikke, og de, der kjenner kronprinsen nærmere, mener, at der kan være atskillige unnskyldende momenter for henne.

I aften tar jeg avsted til Berlin.