Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Blankenburg, 22. april

I dag foretok jeg med en av underlegene her, dr. Willems, en spasertur til de 1/2 mils vei herfra liggende ruiner av den gamle borg Regenstein med de omliggende eiendommelige huledannelser. Været var klart og fra Regenstein kunne vi se hen til Bloksberg (Brocken), hvis topp ennå var snødekket.

I formiddag har jeg spasert til "Hexenplatzthal" – der hvor efter sagnet heksene danset Valpurgisnatten, og hvortil Goethe i sin Faust har henlagt denne scene.

Hva de deler av Harz, som jeg i disse dager har gjennomstreifet, mangler, for å gi landskapene relieff, er – vann. Ingen sjøer, ingen elver, så langt øyet når.

-----

Blankenburg har ca. 10 000 innbyggere. Her er ingen handel eller industri. Byen hever seg terrasseformig oppover fjellsidene; mange små villaer med haver omkring overalt. Byen er et yndet tilfluktssted for avskjedigede og pensjonerte embetsmenn og offiserer, og i den tidlige morgenstund ser man disse aldrende herrer allerede nå i sine hager med sin blomstersaks og sin vannsprøyte. Det gir den stolte følelse av ennå å kunne arbeide og gjøre nytte for de gamle statstjenere, der har måttet trekke seg tilbake fra aktiv tjeneste.

I eftermiddag drar jeg av sted til Dresden.