Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
April 1903

Skjønt det var en selvsagt forutsetning for forhandlingene, og som det også fremgår av kommunikeet, at utenriksministerspørsmålet og spørsmålet om felles eller særskilt diplomati foreløpig skulle hvile, har landsvenstreforeningen dog oppsatt på sitt valgprogram: arbeide for egen utenriksminister.

Det er klart, at dette vil virke som en brannfakkel og bringe skrålhalsene på den annen side av Kjølen til å skrike enda høyere opp. Det synes virkelig, som om Venstre ikke ønsker, at forhandlingene rolig skal fortsettes, men at de i kortsynt partiinteresse heller ønsker striden gående.

Sårt føles det, at der i det siste decennium ikke er fremstått en eneste virkelig statsmann i Norge.