Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
30. mars 1903

Som jeg forutsatte, har en del kraftpatrioter, vesentlig representert av mål­bladet "17. mai"''s krets begynt å bjeffe temmelig høylydt i anledning kommunikeet. Felleslovene bringer dem til å skjelve og se spøkelser ved høylys dag, og fraser om, at vi "forbinder oss til svenskene" og "oppgir vår selv­stendighet" etc. svirrer en om ørene.

Som det pleier å være tilfellet puster storsvenskene til ilden fra den annen kant. De finner selvfølgelig, at de Bostrømske forhandlere er gått for vidt i sine innrømmelser.

Synd ville det være, om sjåvinistene på begge sider av grensen skulle hindre, at det første skritt til å se stort på saken, som statsmenn på begge sider av Kjølen nå har gjort sitt til, skulle bringes til å strande. Skulle det nå ikke være på tide, at skylappene kom vekk, så man kan se litt videre omkring, enn partsfanatisme og retthaveri hittil har tillatt.