Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Kristiania, 21. mars 1903

Jeg traff i dag i sporvognen amtmann Furu, der kom fra Victoria Hotel, hvor han hadde avlagt visitt hos statsminister Bostrøm og eksellensen Lagerheim. Begge hadde uttalt godt håp om, at de svenske og norske forhandlere nå skulle kunne enes om en plattform, der skjenket det norske folk dets lenge eftertraktede ønske om å få særskilte konsuler.

Måtte det bli til sannhet, så norsk politikk for en tid kunne beherskes av andre hensyn enn sjåvinismen. hva de unionelle kranglerier har kostet vårt lands sunne indre utvikling, er ikke småting.