Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
19. februar 1903

Jeg har i disse dager for første gang pledert i den nye høyesterettssal i den nettopp innvidde justisbygning. I praktfullt utstyr er der jo noe for oss noch nie da gewesenes, men der er vanskelig å tale på grunn av den sterke resonans, der også bevirker, at dommerne har vanskelig for å oppfatte advokatenes taler.