Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
13. februar 1903

Jeg tror, det er heldig, at vi ikke har de kongelige her året rundt. Jeg har under de mange festligheter og tilstelninger i den siste tid, hvor kronprins­regenten og hans sønn har vært til stede, ikke kunnet unnlate å legge merke til, hvor sørgelig snobbet folk her er. Og ikke alene for de kongelige, også overfor svenskene ligger man på magen for overfor disse likefrem å mani­festere, at vi er "sämre nationen".

Men kanskje er det, fordi vi er så uvant ved å ha hoffet her, og at det ville svinne, om man hadde det til stadighet.