Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
9. februar 1903

Den forløpne uke har vært en festenes tid. Byen har vrimlet av fremmede, særlig svenske, i anledning av den norske idrettsuke. Været har ofte sett truende nok ut, men i det hele tatt kan man ikke klage, og særlig Holmenkoll­dagen, der opprant med tåke og triste utsikter, ble været utpå dagen strålende, og alle utlendinger var da også begeistret over løpet.

I tirsdags var vi i en særdeles elegant middag hos ingeniør Alfred Stabells for en del av spissene blant de svenske sportsmenn, således grev Clarence Rosen, grev og grevinne Bonde (grevinnen er datter av stallmester James Dickson, ustyrtelig rik, men til tross for sitt elegante toilette lite bedårende av ytre), baron Ramel og flere.

Grev Rosen holdt en høystemt tale for nordmennene, særlig i anledning av at en norsk offiser, rittmester Wiel Gedde, samme dag hadde overvunnet svenskene og tatt første premie i de to steeplechaser. Han var meget veltalende og er i det hele en meget sympatisk personlighet. På de norskes vegne svarte oberst­løytnant Maurer i en lite taktfull tale med politiske avspeilinger, der øyensynlig vakte en viss forundring hos de svenske gjester.

Onsdag hadde vi selv en liten tilstelning for tilreisende, og fredag hadde vi en efter norske forhold meget beveget dag. Kl. 7 var vi i middag hos den franske generalkonsul Mimaut og frue til ære for den franske militærattaché, vicomte de la Panouse. Efter middag kjørte vi til det store og elegante ball en del av byens damer og herrer gav for de fremmede offiserer i Frimurerlogen, hvor kronprinsregenten og prins Gustav Adolf også var til stede. Ved 1-tiden forlot vi ballet og reiste til Grand Hotel, hvor minister Gude hadde arrangert en nattlig souper for en del damer og herrer.

De utenlandske offiserer, der også superte i samme sal som oss, var henrykt over å se den smukke samling av damer, minister Gude hadde forsamlet rundt sitt bord. Det var også et meget skjønt utvalg: fru Betzy Michelet, fru Annie Rieck (født Gerner), frøken Anna Wedel-Jarlsberg fra Atlungstad, den franske madame Vachez, fru von Hanno og last but not least Barbara, der den aften var sjelden vakker.