Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
26. januar 1903

Den svenske oppdagelsesreisende dr. Sven Hedin holdt i lørdags et meget interessant foredrag i Geografisk selskap over sine reiser i Sentral-Asia. Hans beskrivelse av sin ferd oppover den hittil for store strekningers vedkommende ukjente flod Tarim, de farefulle og strabasiøse vandringer gjennom de mellom denne flod og Tibets grenser liggende ørkenstrekninger, hans utforskninger av sjøen Lop Nor og sluttelig hans forgjeves marsj mot Tibets hellige stad Lhasa, den mest farefulle del av hele reisen, holdt den hele tid interessen fangen. Foredraget var i høy grad malende og spekket med humor, og uaktet foredraget varte i 2 timer og uten papir gikk det hele lett og flytende og var preget av en sjelden fordringsløshet.

I går var vi sammen med ham i en liten, hyggelig middag hos kammerherre Mohr og frue, hvis gjest han er under oppholdet her. Han vant straks alle ved sin likefremhet og en for en europeisk størrelse som ham imponerende beskjedenhet. Barbara satt ved siden av ham til bords og kunne ikke noksom rose hans elskverdighet og muntre og livfulle konversasjon.

Dr. Hedin fortalte meg, at han like før sin avreise til Kristiania hadde vært i audiens hos kong Oscar, der legemlig så medtatt ut og var meget bekymret i anledning av prins Eugens sykdom. Så vidt man kan skjønne er det tuberkulose, han lider av, og om han enn kommer seg efter den nå foretatte operasjon, vil han visstnok ikke kunne leve lenge.

På grunn av kongens tilstand skal kronprinsen nå overta rikenes styrelse for en tid.