Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1902
Kristiania, 15. august 1902

Jeg er nettopp kommet hjem fra Sandefjord, hvor jeg har tilbrakt en ukes tid på besøk hos Barbara, der i sommer gjennomgår en kur der nede for sine nervelidelser.

Der gjorde jeg bekjentskap med fru statsminister Blehr, der var meget vennlig både mot Barbara og meg. Hun er i det hele et meget elskverdig og hjelpsomt menneske, men jeg synes ikke, at hun gjør inntrykk [av] å være i besittelse av noen overlegen intelligens, som hun har ord for blant sine beundrere. Og heller ikke synes takt å være hennes sterke side. Jeg var en eftermiddag på fisketur med henne og hennes bror og frue, og der lot hun falle mange ytringer, særlig om kongehuset, som ikke syntes særlig taktfulle i en fungerende statsministers frues munn.

Været var som alltid denne sommer regnfullt og surt, men det nyoppførte kurhus byr jo en for norske badesteder særdeles komfort, så man her var bedre stilt enn på andre steder.

Og så gledet minister Ove Gude oss hver dag – snart i sitt hjem snart i sosietets­lokalet – med sin stemningsfulle sang.