Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Kristiania, 13. november 1894

Valgkampen er forbi. Radikalerne er også denne gang gått av med seieren, men med et enda mer knepent flertall enn siste gang. Partistillingen er 59 radikale mot 55 Høyre og moderate. Den knappe majoritet skulle jo tilsi radikalerne å gå frem med en viss forsiktighet, men når man kjenner ledernes ville pågåenhet, er det nok ringe utsikt til noen som helst moderasjon. Tross alt tyder imidlertid alle tegn på, at radikalerne er like skuffet over valgutfallet som motpartiet; før valgene tok sin begynnelse, talte de temmelig seiersikkert om riksrettsflertall.