Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Kristiania, 15. oktober 1894

Valgkampen begynner nå også her hjemme å få et mer europeisk, eller kanskje snarere amerikansk tilsnitt. Jeg så forleden i en avis en beretning om en scene ved et valg i et landdistrikt, som synes å tyde på, at man kommer efter. En del radikalere hadde drukket et par høyremenn så fulle, at de vanskelig kunne presentere seg i kirken for å avgi sine stemmer. Men de svake høyremenns partifeller står ikke rådløse; de budsender legen som oppholdt seg i nærheten, og ved hjelp av tilstrekkelige kvanta antipyrin får han dem oppstivet så vidt, at de kan komme inn i kirken og stemme uten å vekke altfor stor forargelse.