Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Kristiania, 7. oktober 1894

Nå er foreldrene kommet nedover for å slå bo her. Efter så lenge å ha levd en garçon skal det smake godt å få litt hjemlig hygge og ha et sted å ta hen, når man føler seg forlatt og ensom. Jeg vedblir dog å bo i mitt gamle losji.