Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Kristiania, 19. september 1894

Det første avsnitt av årets valgkamp, den hissigste og uhyggeligste vi ennå har opplevd her i Norge, er forbi med de i forgårs avholdte valg. Resultatet er omtrent status quo, og det er ennå umulig å stille det kommende Stortings horoskop.

Valgaftenen var gatene fulle av folk til langt over midnatt. Utenfor redaksjonslokalene var der store sammenstimlinger hvor valgresultatene, efter hvert som de ble kjent, ble mottatt med hurrarop eller piping.

Alt ånder politikk for tiden. Der tales ikke om annet enn politikk. Selv skolegutter står i klynger og drøfter stridsspørsmålene og valgutfallene med dypsindig alvor. Overalt, og særlig innen forretningsverdenen, sporer man en nervøs spenning. Men så er det jo også det mest skjebnesvangre valg norske borgere er gått til siden vi fikk vår konstitusjon. Hva som tidligere har vakt strid er indre spørsmål, mens man nå vil reise en konflikt, som kan øve en avgjørende innflytelse på hele vårt forhold som selvstendig stat overfor de andre makter.

Hva som kanskje er mest å beklage, er at så å si hele vårt lands åndelige kraft i det siste desennium har vært bortødslet på noe så ufruktbart og uproduktivt som storpolitikken.