Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Kristiania, 13. august 1894

Mine ferier er forbi for denne gang. Ved avreisen fra Gausdal fikk min reisefelle Hieronymus Heyerdahl og jeg av våre venninner der oppe hver vår laurbærkrans med store hvite silkebånd. På det ene av disse var damenes navn malt, og på det annet de altfor smigrende ord: Venit, vidit, vicit.

Efter hjemkomsten fra Gausdal avla jeg et besøk hos Thorvald Løvenskiold på hans eiendom Storøen på Ringerike, hvor jeg tilbrakte noen hyggelige dager sammen med Harald Løvenskiold og frue , som om ikke vakker dog er særdeles inntagende og distingvert, samt min venn løytnant Hoff.

Storøen er særdeles vakkert beliggende ute i Tyrifjorden med dens smilende omgivelser. Med den isolerte beliggenhet og vanskelige atkomst må der dog være trist og ensomt høsten og vinteren igjennom.