Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Gausdals sanatorium, 4. august 1894

Et opphold ved et badested eller sanatorium løper jo aldri av uten en liten "sommersaga". Når jeg i morgen drar herfra, fører jeg med meg minnet om en ung dame, med hvem det daglige samvær for meg har vært mer enn en "flirt" til atspredelse. Jeg synes å ha fornemmet gud Amors vingeslag suse over meg i disse siste dager.