Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Kristiania, 13. juli 1894

I den siste tid har jeg vært opptatt med forberedelser til min første prøvesak for advokaturen. I går og i forgårs stod da det store slag, som jeg tapte med all ønskelig glans. Ikke desto mindre er jeg ganske tilfreds med min prose­dyre. I begynnelsen var jeg litt nervøs, men det gav seg snart, og til slutt befant jeg meg ganske á mon aise ved å demonstrere for de høystærverdige herrer. Jeg tror i alle fall ikke, at jeg er helt uskikket for den muntlige prosedyre; og så var det et stykke arbeid, som hele tiden holdt min interesse fangen.