Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Kristiania, 30. mai 1894

I dag var jeg til stede ved gamle baron Emil Wedel-Jarlsbergs bisettelse. Det er ikke mer enn ca. 8 dager siden jeg var i middag hos ham for den svenske hoffrøken Weidenhjelm, og da var han livlig og snakksom som alltid og holdt en lengre tale for hedersgjesten. Noen dager efter sov han rolig og blidt hen efter et slaganfall; en av døtrene fant ham død i sengen om morgenen da hun kom inn til ham.

Han har alltid vært meget vennlig mot meg, og det er et av de hus hvor jeg har nytt megen og stadig gjestfrihet.

Baron Emil Wedel-Jarlsberg var den siste nordmann, som hadde sine "16 aner".