Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Kristiania, 11. mars 1894

I går fikk ministeriet seg en ny mistillitsadresse på halsen, hvorved det ble frakjent både vilje og evne til å hevde landets selvstendighet.

Jeg var i går i en mindre middag hos advokat Bergh sammen med statsministeren og flere av statsrådene (Hagerup, Birch-Reichenwald, Motzfeldt), og de lot til å ta saken meget rolig. Det lot på eksellensen Stang i hans svartale på den av verten for ministeriet utbrakte skål, som om han med atskillig fortrøstning så de kommende valg i møte.

Forøvrig hørte jeg professor Ludvig Daae uttale i røkeværelset efter middagen, at han ikke trodde det ville være til det onde, om sjåvinistene seiret enda en gang, når majoriteten bare ble knepen. Hvorpå han grunnet denne noe paradokse anskuelse, erfarte jeg dog ikke.