Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Kristiania, 21. februar 1894

I dag ble jeg forestilt for den unge dikter Vilhelm Krag, hvis stemningsbilde "De gamles julaften" for tiden gjør så megen lykke på Christiania Theater, og hvis lyriske dikt har inspirert våre første komponister og endog lokket våre malere til med penselen å gjengi dens sarte stemninger. Maleren Holmboe vil på den nær forestående utstilling utstille en rekke akvareller til Vilhelm Krags tekster. Tross all berømmelse og all den virak som er blitt den unge mann til del, er han personlig noe av det mest likefremme og beskjedne man kan tenke seg. Et karakteristisk, skarpskåret ansikt med to dypblå øyne, over hvilke der hviler noe av den samme eiendommelige melankoli som preger hans dikt.