Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1894
Kristiania, 20. januar 1894

Under prosessen mot Vaillant, forøveren av bombeattentatet i det franske deputertkammer forleden, nevnte denne blant de menn, av hvis skrifter han hadde innsuget sine anarkistiske lærdommer, Herbert Spencer og Henrik Ibsen. Herbert Spencer sendte straks "Le Figaro" en skrivelse med en energisk protest mot i sine verk noensinne å ha forkynt anarkistiske læresetninger. Henrik Ibsen, "den store tause", har i disse dager oppfordret hovedstadens borgere til å delta i et ball til ære for Hans Majestet på hans fødselsdag den 21. januar førstkommende. ”Mein Liebchen, was willst du mehr?”