Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1892
Kristiania, 28. november 1892

I anledning Panamaskandalene, som fra dag til dag synes å ta videre og videre omfang, må jeg uvilkårlig minnes hva englenderne sier: "An empty bag can''t stand upright" – en tom sekk kan ikke stå oppreist; og i troskap mot dette gamle ord, velger de alltid sine parlamentsmedlemmer blant de rike eller velhavende klasser.

Så langt er vi dog heldigvis ennå ikke kommet her, at dette er et hensyn som vi må ta i betraktning.