Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 7: 1892
Kristiania, 26. november 1892

Nå da "Panamaskandalene" begynner å avsløres, og man ser hvor mange politikere, og det av dem som har inntatt de høyeste politiske stader, som er innviklet i disse skitne affærer, hvor ord som bestikkelser, bedrag og utpresninger fyker om ørene på en, avsløringer, som avslører en hittil uant korrupsjon blant franske politikere, kom jeg uvilkårlig til å tenke på et ord av Maupassant i en av hans senere romaner, hvor talen er om moderne politikere: "Disse paddehatter, som skyter så frodig i været i ly av den alminnelige stemmerett."

Det er overhodet merkelig i hvor lav kurs den alminnelige stemmerett står hos de moderne franske forfattere, og de har jo dog gjennom en årrekke hatt anledning til å anstille erfaringer på nært hold.

I fortalen til sin dype og interessante roman "Le disciple" taler Bourget om "ce suffrage universel, la plus monstrueuse et la plus inique des tyrannies – car la force du nombre est la plus brutale des forces, n''ayant même pas pour elle l''audace et le talent".

En eiendommelig og bisarr anskuelse av de politiske rettigheter finner jeg i det nettopp utkomne 4. bind av Gustave Flauberts brev, hvor det heter: "Tout homme selon moi, si infime qu''il soit, a droit à une voix, la sienne, mais n''est pas l''égal de son voisin, lequel peut le valoir cent fois! Dans une entreprise industrielle (société anonyme) chaque actionnaire vote en raison de son apport. Il en devait être ainsi dans le gouvernement d''une nation. Je vaux bien vingt électeurs de Croisset. L''argent, l''ésprit, et la race même doivent être comptés, bref toutes les forces. Or, jusqu''à présent, je n''en vois qu''une, le nombre.".

Her som hist åndsaristokratiets revolt mot den brutale tallmajestet.

Og når man som nå her hjemme, ser det tyranni, den forkjetring som utøves i frihetens navn av en klikk, som støtter seg til en så svak tallmajestet som den nåværende stortingsmajoritets, kan man nok være fristet til å anstille triste betraktninger over "la force du nombre".

Vi er også vitne til en begynnende politisk demoralisering, hvor lykkejegere og partigjengere fører det store ord og forvalter statens midler som om det var deres private kasse.

Alle virkelig frisinnede og uavhengige sjeler må føle seg mistrøstige ved å se de politiske idealer som de trodde på, således litt efter litt brister som såpebobler.

Og der kommer over oss en ensomhetsfølelse, en usikkerhet, en følelse av å være kommet opp i en sump, uten at vi vet hvor vi skulle snu oss hen, en mistro, som kanskje vil ende med å slukke den hellige ild vi følte flamme i vårt indre.

Våre vordende politikere burde legge seg de ord på hjerte, brødrene Goncourt har tilegnet l''homme politique: "Je trouve, que la maniére d''être le plus utile á sa patrie, c''est de passer toute sa vie sans toucher un sou du budget de l''Etat", eller i alle fall så meget som mulig søke å nærme seg dette mål.

"Figaro"s redaktør Francis Magnard endte forleden en av sine politiske ledere med et hjertesukk, som vil finne gjenlyd hos mange: "Pauvre demos! Tu n''a pas changé depuis Aristophane, ni tes flatteurs, non plus, malheureusement. Tes entêtements sont constants, et ta bêtise, ta credulité mérite une punition, mais nous te plaignons tout de même, parceque c''est toi, qui paies les pots cassés et qui sers de tremplin à des bien méprisables farceurs."