Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 6: 1892
Genève, 2. februar 1892

Her er et besynderlig vekslende klima. I går var det så mildt, at jeg kunne sitte for åpne balkongdører hele formiddagen. I dag blåser la bise, og det er så gjennomtrengende kaldt at kaminilden langt fra greier å varme opp værelset, og jeg må dekke til den del av legemet som vender bort fra kaminen med et tykt pledd.