Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 6: 1892
Genève, 6. januar 1892

Litt Ibsen-statistikk

Jeg har i det forløpne år nedtegnet de oppførelser av Ibsens skuespill som er kommet meg for øye. Resultatet er, at kjennskapet til hans diktning er i stadig stigning over så å si den hele siviliserte verden. Hva som imidlertid er mest bemerkelsesverdig, er den omstendighet, at Ibsen nå begynner å trenge igjennom også i Paris. Flere av de mer bekjente pariserkritikere, som Henry Bauër i "L''Écho de Paris" uttalte seg efter oppførelsen av "Hedda Gabler" på Théâtre du Vaudeville med stor beundring om hans for det galliske temperament dog så fremmede menneskeskildring og hans skuespills dramatiske kraft.

Her er fortegnelsen over de forskjellige av hans skuespill, som i fjor er blitt oppførte, med angivelse av de steder, hvor de er blitt gitt:

 

Hærmennene på Helgeland: Göteborg, Stockholm, München (hoffteateret), Wien (Burgtheater)
Kongsemnerne: Wien (Burgtheater)
Kjærlighetens komedie: Göteborg, Stockholm
Samfunnets støtter: Moskva, Berlin (Deutsches Theater),
Mannheim, Graz, New York (to teatre)
En folkefiende: Berlin (Lessingtheater), Mainz, Magdeburg, Wien, Riga
Gengangere: London, Brussel, Milano, New York
Villanden: Wien (Volkstheater), Paris (Théâtre libre), Hamburg, Milano
Rosmersholm: London
Fruen fra havet: London
Hedda Gabler: München (hoffteateret), Helsingfors (to teatre), Berlin (Lessingtheater), Stockholm, Tammerfors, København, Göteborg, London, Paris

 

Alt i alt er 10 Ibsenske dramaer blitt spilt i 23 utenlandske byer. De forskjellige Ibsen-forestillingers antall beløper seg til 43, når man kun tar hensyn til førsteforestillingene, og hans skuespill har vært tolket på 10 forskjellige språk.

Henrik Ibsen har nå nådd en berømmelse og hans dikterverk en utbredelse, som der ikke er blitt noen nordisk dikter til del, når kanskje unntas Holberg og H.C. Andersen.