Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 6: 1891
Genève, 3. desember 1891

Monsieur Meisels fortalte meg i går et par ganske fornøyelige og treffende småting fra sin bestefars riksdagsliv.

Da denne møtte første gang i riksdagen og hadde tatt plass blant opposisjonen på venstre side, kom innenriksministeren bort til ham og spurte ergerlig: "Setzen Sie sich wirklich auf der linken Seite, Hr. Meisels?” "Ja, Herr Minister, denn die Juden haben keine Rechte," lød svaret.

Da en av hans politiske motstandere en dag viste ham en snustobakksdåse, på hvis ene side var avbildet en jøde og på den annen en gris, svarte Meisels ganske rolig den uforskammede: "Ja, Ich verstehe; wenn die Juden sich umwenden, sie werden Schweine."