Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 6: 1891
Genève, 2. november 1891

I går valgte genferborgerne sin regjering for kommende år.

Jeg reiste hjemmefra midt under valgkampen der og har ennå i friskt minne det motbydelige inntrykk av alle de lidenskaper, som ble satt i bevegelse ved mer eller mindre bevisste løgner, av alt det smuss og alle de forvrengninger og mistenkeliggjørelser, avisene og folkemøtene flommet over av.

Jeg er derfor ikke blitt så sterkt sjokkert enda, når jeg i de forskjellige genferaviser i disse dager har sett snart en snart en annen av motpartiets kandidater skjelt ut for skurk, calumniatør osv.

"Folket i valg" – denne frase, som ildner og begeistrer så mange parlamentarikere og folkemøtetalere, vil snart for ethvert anstendig menneske med noenlunde gentlemanmessige fornemmelser fremstille seg som et av de mot­bydeligste skuespill man kan være vitne til.

Der var sterkt fremmøte til valget i går. Altanen foran mitt værelse vender like ut mot le bâtiment électoral, så jeg herfra hadde den best mulige utsikt. Men uaktet de mange velgere – valget foregår ved alminnelig stemmerett – var valgresultatet bekjent allerede ved 12-tiden. Man erindrer så, at den siste valghandling for Kristiania tok 3 à 4 dager. Saken er, at stemmeavgivningen her er ordnet på en ganske annerledes praktisk måte. Man har flere byråer, et for de velgere, hvis navn begynner med bokstavene A–D, et for bokstavene E–G o.s.v., således at hver velger, uten noe som helst opprop, til hvilken som helst tid på dagen kan avlevere sin stemme i vedkommende byrå.

Det var de konservative (les démocrates), som gikk av med seieren og overvant les libéraux-radicaux. Det er således de konservative, som i den kommende periode innehar den lovgivende og utøvende myndighet i kantonen Genève.

Som en eiendommelighet kan noteres, at begge partiers lister omfattet en av motpartiets kandidater.