Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 6: 1891
Genève, 29. oktober 1891

I dag har jeg fått underretning om, at bestemor er avgått ved døden søndag. Godt at hennes strid er forbi, og med takknemlighet vil jeg minnes alt, hva hun har vært for meg gjennom disse mange år. For min åndelige utvikling i barndommen og den første ungdom har den daglige vanken i hennes hus hatt en inngripende innflytelse, og jeg er ikke blind for, at mangt og meget i mitt syn på livet skyldes impulser fra henne.

Velsignet være hennes minne!