Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 6: 1891
Stalsberg i Skedsmo, 29. september 1891

Siste aften på Stalsberg.

To år er allerede forløpt siden hin høstdag, da den lille damper førte meg inn til bryggen i Tvedestrand, hvor jeg så for første gang skulle begynne mitt livs arbeid.

Hvor godt jeg husker dagen – en av disse siste solblanke høstdager med gylne stenk over løvets brokete fargeprakt, med luftens gjennomsiktig klare, litt kalde tone, hvis vemodige skjønnhet jeg holder så av.

Jeg var ikke ubetinget glad i hu under reisen dit ned. Den frykt, jeg hadde ved tanken på å skulle innlemmes i en meg ganske fremmed familie, ble imidlertid straks avdempet ved den likefremme og vennlige måte, hvormed jeg allerede på bryggen ble mottatt av sorenskriver Wasserfall. Og i de 2 år, jeg har tilbrakt i hans familie, har jeg alltid møtt en vennlighet og elskverdighet, som har gitt meg inntrykket av, at jeg ikke har vært her som en fremmed, men som en av deres egne. Jeg har så ofte og på så mange måter merket, hvor meget man har holdt av meg. Og derfor har jeg også kun en rekke lyse minner – minner om en stille, men tilfreds tilværelse – fra mitt opphold her, og det er med vemod, jeg forlater Stalsberg og den familie, som var blitt meg så kjær, for atter å dra ut i den vide verden.

Jeg vil alltid med en dypfølt takknemlighet minnes den Wasserfallske familie.