Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 6: 1891
Stalsberg i Skedsmo, 10. september 1891

Jeg har i dag fått underretning om, at justisministeren, hr. Qvam, har gitt den post, som var lovet meg i Det kgl. justisdepartement, til en annen, en ung mann som kommer like fra eksamensbordet, uten praksis og med slettere karakter enn meg, men så har han jo de unektelige fortjenester å være søstersønn av justisministerens kampfelle hr. Ullmann og å være forlovet med en niese av innenriksministeren hr. Konow.

Jeg tror ikke det system, man nå har begynt å praktisere, med å gi alle mulige poster og embeter, de største som de minste, til venner og bekjente eller ivrige meningsfeller, i lengden vil gagne de ultraradikale herrer.

Hva meg selv angår, tar jeg meg ikke synderlig nær av forbigåelsen. Men en ting er da sikker, og det er, at jeg ikke skal plage de herrer mer og ikke oftere opptre som tigger overfor disse demokratiets halvguder.

Det blir en omkalfatring i mine planer. Men jeg har jo tid til å tenke over, hva jeg nå skal slå inn på, under det års opphold i utlandet, som nå står for døren. -