Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1891




Kristiania, slutten av august 1891

Under den internasjonale kriminalistiske forenings møte her i disse dager har jeg gjort bekjentskap med en ung dr. Rosenfeld fra Halle a.d.S., 22 år gammel, dr.juris, som allerede har gjort seg bemerket ved flere fremragende arbeider, bl.a. en sammenlignende oversikt over den moderne europeiske lovgivnings standpunkt i mordmaterien, talende fransk og engelsk, og i går improviserte han ved den bankett, vi holdt for de fremmede deltakere i kongressen, en tale på norsk for damene, og tross alt dette ikke bare ung i skinn, men også i sinn. Livsglad og munter, med et par brune øyne som sprudler av liv, og vimset som en gutt på 16. Hatten av for vår tids unge tyskere!