Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1890
Stalsberg i Skedsmo, 4. desember 1890

Det er sannelig ikke uten berettigelse brødrene Goncourt skriver i sin journal følgende:

”J''ai peur de l''avenir d''un siècle, ou tout le monde voudra avoir une carrière de vanité et de bruit.”

En bemerkning ikke uten aktualitet også her hjemme, hvor man skriker opp, straks man treffer et menneske, som rager en smule opp over den jevne middelmådighet, og hvor man, så snart man kan skrive litt bedre for seg enn folk flest, har litt kampvilje og har lest en del verdenslitteratur, må være "begavet" forfatter, fabrikkere minst noen "noveller" og skisser, men aller­helst en roman, som så pressens basunstøtere gir sin velsignelse enten på grunn av deres "frisinnede ideer" eller dens "moralitet".

En gentleman med inngående kjennskap til sin tids vitenskap, kunst og litte­ratur, som er fortrolig med hva fortiden har frembrakt på disse områder, som fører en penn, som ikke er embetsmannens eller den banale brevskrivers, og som tross alt dette ikke attrår, hva Goncourt kaller "une carrière de vanité et de bruit" er snart en saga blott.