Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Kristiania, 30. september 1889

I morgen skal jeg da dra avsted for å overta min høyviktige bestilling som edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Holt med bolig i den stad Tvedestrand. Mine geografiske kunnskaper har forøvrig aldri strukket så langt, at jeg med bestemthet tør si, hvor den stad er beliggende.

Jeg kan ikke nekte, at det er med litt eiendommelige følelser jeg drar avsted. For det første å skulle innlemmes i en ganske fremmed familie, og dernest arbeide på et kgl. norsk embetskontor. – Ja, ja; så er det altså min lodd i de to følgende år å skifte rett og rettferdighet mellom medmennesker – og tolke landets lov. Er det ikke så det heter?