Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Dresden, 2. september 1889

Efter tre ukers opphold tar jeg i morgen avskjed med Dresden og drar tilbake til Berlin.

Jeg må virkelig skrive ned hva en eldre dresdendame med sentimental indignasjon i går ved bordet svarte en ung amerikaner, som så langt foretrakk Berlin for Dresden: "Ach doch! Mr. Wilson – Dresden ist ja wie eine alte Gräfin, Berlin nur wie ein Banquier."