Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Dresden, 28. august 1889

Av vår generalkonsul her har jeg fått en anbefalingsskrivelse til presidenten bei den Landgerichten hr. geheimer Justizrat Wehinger, som har satt meg i stand til å kunne sette meg litt inn i den tyske straffeprosess. Dessverre er der for tiden ikke sesjon for Schwurgericht, så jeg ikke har kunnet overvære noen juryforhandling, men presidenten har vært så elskverdig å sende en del akter til meg til gjennomlesing, så jeg så noenlunde har kunnet sette meg inn i en sådan prosess'' gang. Derimot har jeg kunnet overvære forhandlingene ved Schöffengericht, som svarer til våre vordende meddomsmannsretter, og ved Landgericht, et kollegium av rettslærde dommere, hvortil vår nye straffeprosesslov ikke har noe sidestykke. Og jeg har også ganske godt kunnet følge forhandlingene, så jeg er ganske stolt av mine fremskritt i det tyske språks tilegnelse.