Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Berlin, 14. august 1889

En av de aftener jeg har tilbrakt i Berlin, overvar jeg oppførelsen av "Regimentets datter" i Krolls teater, og fikk der se et godt eksempel på tyskernes ubendige franskhat, som synes å grense sterkt til det latterlige. Ikke å tale om, at avslutningsscenen i 1. akt, hvor Marie tar avskjed med regimentet og tilslutt knelende kysser trikoloren; det siste moment var utelatt, men publikum lo til de franske uniformer, og den stakkars sangerinne, hvis siste gjesteopptreden det var, og som tidligere hadde gjort stor lykke og virkelig også sang meget pent, måtte finne seg i, at der i applausen blendet lysene, formodentlig fordi hun hadde vært så ubesindig å velge et stykke, hvori der forekom franske uniformer til å ta avskjed med berlinerne i.