Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Berlin, 14. august 1889

Mens ennå folkemassen bølget frem og tilbake på Unter den Linden, for efter tappenstreken enda en gang fra slottsplassen å bringe de fyrstelige gjester sin hyllest, besluttet jeg meg fra den fyrstelige prakt og glans å begi meg hen til den fyrstelige skandale. Jeg mener til "Coursaale", hvor dansen går lett over tilje under fyrstinne Pignatellis ledelse. Plakatene betegner stedet som "Rendezvous der hocheleganten Lebewelt" med "Ihre Durchlaucht Fürstin Pignatelli" som "Balkönigin".

Avisene har i de siste år flere ganger omtalt denne fyrstinne av blodet, som så ganske har brutt med alle det gode selskaps lover og former og har fore­trukket å ombytte paleets saler med varietéteatrenes scener og de tvilsomme etablissementer, og som mektige fyrsters bønner ikke har formådd å holde tilbake. Jeg hadde nettopp lest fyrstinnens memoarer, hvor hun forsøker å forklare, hvorledes hun således er blitt "die unglücklichste Fürstin." "Wir sind alle das Produkt unserer Verhältnisse und unserer Erziehung", således slutter fyrstinnen sine bekjennelser. Og hun får det ganske behendig vendt der hen, at det var nøden som tvang henne, forstøtt av sin grusomme mor og forlatt av sin rike familie, til å dra ut på sin eventyrlige ferd, efter at hennes svoger, grev Potocki, med sine 50 000 francs til pressen hadde gjort henne uskadelig i Paris. Hennes forsvar vil dog neppe forekomme noen særdeles overbevisende; det er dog et langt stykke fra å tjene sitt brød på en ærlig, om enn ikke standsmessig måte, til for henne som mor til 3 barn å presidere i en samling av kokotter, hvor det går i den grad usjenert til som i "Coursaale", som ikke er annet enn et usminket bordell tross alle berlinerpolitiets forbud mot sådanne.

Her sitter da fyrstinnen, som nå nærmer seg sterkt de førti, i en liten salong med sin kurv med roser og sine fotografier. Hun er nå temmelig svær, men har fremdeles noen deilige store mørke øyne; ofte synes blikket dog så underlig fraværende, og når hun sitter der alene, tilbakelent i sin stol, synes hun hensunket i de ulykkeligste tanker. I hennes svære, ennå kullsorte hår glimrer fyrstekronen i diamanter.

Jeg stilte meg ofte hen bak portieren og så på denne ruin av et liv og en skjønnhet, som i 70-årene, da hun ennå spilte en rolle i den fornemme verden, gav pariserjournalistene anledning til så mange begeistrede uttrykk. Og mens valsetoner og dansetrinn lyder fra ballsalen, og elskovshete ord hviskes i de små kabinetter bak meg, kommer jeg uvilkårlig, mens jeg betrakter fyrstinnen som sitter alene i sine melankolske drømmerier, til å tenke på hin samtale mellom fyrstinnen og kronprins Rudolf en natt, da de spaserte langs Donau: "Sterben", sa han, "sterben und ruhen, einem verfehlten Leben ein schnelles Ende machen, glauben Sie mir, Fürstin, das ist das beste." Og videre: "… nicht der Starke, der Mächtige, der Besitzende ist im Glück, nur der Gleich­gültige genießt das Leben. Darum ist der Tod, jene höchste Vollkommenheit der Gleichgültigkeit, zugleich das höchste Glück." Og han sier til denne fyrstinne, som har brutt med alt, og dog ikke synes å angre det: "Ihre Gleichgültigkeit ist göttlich, sie ist beneidenswert …"

Gleichgültigkeit; – nei, fyrstinnens blikk, som hun sitter der i egne drømmerier, det taler om tunge tanker over et grenseløst ulykkelig liv. – Eller kanskje tenker hun på den ulykkelige fyrstesønn, som ikke kunne følge sin far til det jublende inntog i dag, men som nå har nådd den evige hvile, efter hvilken han lengtet, og hvis plass i dag var inntatt av en annen.

Jeg rives ut av mine drømmerier. Det var min dame:

"Hvor i all verden blir du dog av?"

"Jeg er trett, jeg vil gå hjem."

Hun begynner å skjelle, og jeg må stikke et gullstykke til henne for å stille hennes vrede. Og jeg lister meg hjemover.