Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Trondhjem, 31. juli 1889

I dag har vår nye utenriksminister, friherre Åkerhielm til Margretelund, vært her på gjennomreise. Han skulle til Marstrand, hvor der den 5. august skal holdes sammensatt statsråd. Jeg var hans gjest på en dampskipstur innover fjorden i dag. Uheldigvis var været sløret, så han ikke helt kunne få beundre dens yndefulle omgivelser. Eksellensen hadde leid et dampskip, så vi kunne innrette oss det efter ønske. Både eksellensen og hans privatsekretær var overordentlig hyggelige og elskverdige. Det var forbausende hvor godt de var inne i den norske litteratur; de siterte lange stykker både av Wergeland og Welhaven, for ikke å tale om Ibsen.

I en samtale jeg hadde med privatsekretæren hr. Tigerschiöld, mens eksellensen sov middag, fikk jeg det inntrykk at de "norskätande" kretser i Sverige aldeles ikke var fornøyd med, at vi nå hadde fått et ministerium Stang. Det forholder seg visstnok også så, skjønt de radikale blader skriker opp om forsøkt svensk innflytelse på ministeriets dannelse.