Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Kristiania, 6. mai 1889

Midt oppe i eksamen. Det er en spenningens rastløse tid. En eiendommelig følelse, når man sitter der formiddag og eftermiddag og venter på oppgaver. Vi hører døren lukkes til sideværelsene, til endelig turen når oss. Fakultetets utsending leverer det hvite papir til inspektøren; der kreves stillhet, et sukk går gjennom forsamlingen, og oppgavene oppleses. Så kommer den ulike behageligere del – oppgavens utarbeidelse, det vil da si, når man kan noe av det forelagte spørsmål. Heldigvis har det for mitt vedkommende jevnlig vært tilfellet. Jeg er meget tilfreds med hva jeg har prestert. Jeg har nå bare 4 oppgaver igjen og har klart de 7. Kun oppgaven i statsøkonomi er jeg litt bange for.