Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Kristiania, april 1889

Jeg begynner nå å slappe av i min juridiske iver, så jeg tror det vil være heldig, om eksamen begynner så snart som mulig. De lyse aftener og det milde vær er store fristere. I går tok jeg meg endog helt fri, hvilket har skaffet meg mange samvittighetsskrupler; heller ikke i dag kan jeg dessverre få dampen opp til høydepunktet.