Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Kristiania, mars 1889

Den ene dag går ensformig som den annen: Morgentur, lesing, manuduksjon, atter lesing og så en aftentur med en venn, hvorunder vi drøfter de juridiske problemer som dagens pensum har innvidd oss i. Der er nå kun en måned igjen til eksamen begynner. Det løper meg ganske kaldt nedover ryggen bare ved tanken om eksamensredsler – heldigvis er det da den siste jeg skal opp til. De siste måneder har vært ganske helliget jussen. Jeg taler kun jus, tenker kun jus – ja, jeg våkner sågar om natten og griper meg i at jeg drømmer om jus.

Det har ikke vært så lett således å stenge seg ute fra alt selskapelig liv. I år har jo sesongen vært ualminnelig livlig; der har hopet seg opp en god del innbydelser, som jeg alle har måttet refusere. Men man venner seg til alt; jeg befinner meg nå ganske vel ved mitt eremittliv over de juridiske bøker.