Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1888
Hankø bad, 8. august 1888

I fjorten dager har jeg nå ligget her nede og pleiet min sunnhet og mitt velvære til kommende vinters strabaser. Sjøbad, tidlige morgenpromenader og sjøvannsdrikking vil forhåpentlig virke styrkende. Nå kommer et års ute­stengelse fra alt liv, kun helliget mitt juridiske studium og forberedelsene til eksamen. Det er kort og godt et farvel med mitt studentliv.

Hankø begynner å bli fasjonabelt. Overalt er der fremskritt å spore siden jeg sist var her nede. Her er en hel del hovedstadsbekjente og meget selskapelig­het. Også fremmede nasjoner begynner å ty hit til dette lille stykke idyll i Kristianiafjorden.

Her er også en del berømtheter. Ved middagen sitter ved samme bord som jeg således fru Johanne Luise Heiberg, Christian Richardt og professor Hans Gude med frue.

Man roper på meg; jeg skal ut å seile med den lille svartøyde billedhuggerinne. Hvor hun kan se forunderlig varmt på en – og så igjen så fraværende kaldt.